Gårdsand og Grøstadgris inngår samarbeid

For å kunne utvikle seg videre, inngår Grøstadgris og Gårdsand et samarbeid. Det handler om å utføre et ærlig håndverk og ha respekt for dyr og mennesker.

Kilde: tb.no. Tekst og foto: Lena Malnes

Samme filosofi
Nå skal de to matprodusentene inngå et samarbeid. Når grisen er slaktet på Nortura på Ås, blir den fraktet kortreist til Gårdsand på Revetal. Der skal den skjæres opp og bli til ulike produkter. Fram til nå har grøstadgriser fått nedskjæring i Drammen og foredling i Larvik.

– Dette er noe vi har tenkt på i mange år. Våre to bedrifter ligger nære hverandre, og selv om vi driver med ulike dyreslag, har vi samme filosofi. Vi har begge lagt oss på en nisje, sier Gry.

Aadne utdyper:

– Det handler om å utføre et ærlig håndverk og ha respekt for dyr og mennesker. Og ikke nødvendigvis at man skal vokse seg så store, men å kunne tilby et godt alternativ.

Lemper ikke på dyrevelferden
I starten vil griseproduksjonen innlemmes i eksisterende lokaler og med tilgjengelig mannskap hos Gårdsand. Men Aadne ser for seg at det skal bygges ut, kanskje med en egen griseavdeling. De fleste ansatte er lært opp i griseskjæring, så kompetansen bekymrer ham ikke. Men at de snart vil bli flere enn dagens 45 medarbeidere, er ganske sikkert.

I dag leverer Grøstadgris, fordelt på fire gårder, 2.500 dyr til slakting i året. Aadne har et mål om å øke antallet til 6.000 gris årlig. Gry ser at det hos Gårdsand ligger store utviklingsmuligheter. Å øke volumet er ikke aktuelt der de leverer kjøtt i dag, derfor er dette en gyllen anledning.

Grøstads konsept er «økologisk frilandsgris». I det ligger det både dyrevelferd og et valg om å holde seg til det økologiske regelverket. Gårdsand definerer seg ikke som en økologisk bedrift. Dermed åpner de opp for at produsenter som ønsker å produsere for Grøstad, ikke trenger å operere økologisk. Men reglene som ligger i dyrevelferden, vil ikke Gry lempe på.

Mens Grøstadgris nesten utelukkende leverer til dagligvare, har Gårdsand store avtaler med restauranter og hoteller, i tillegg til dagligvare. Med sitt nettverk innen for storkjøkkenbransjen, vil Aadne se på muligheter for Grøstadgris også på dette området.

Nå ser de to positivt på fremtiden sammen og har trua på at produktene de skal tilby er noe forbrukeren ønsker.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen på nettstedet vårt.

Frilandsgris er dyrevelferd på sitt beste

Grisene våre skal ha det godt fra fødsel til slakt!

Hva er definisjonen på Frilandsgris? Frilandsgris er et konsept som ble innført i Danmark allerede på 80- tallet. Grøstad var blant de første her til lands som begynte med dette for over 20 år siden. Dette har vært med på å rette søkelys mot bedre dyrevelferd i svineindustrien i Norge.

I en lang periode har våre griser levd hele sitt liv utendørs, helt fra fødsel. I dag ser vi at det er behov for å tenke litt annerledes, for å best mulig ivareta dyrevelferden. Dette er viktig med tanke på at vi i Norge har et klima som i store deler av året er svært krevende, spesielt for smågriser. Smågrisene våre fødes nå innendørs, der det er godt og varmt, og tilpasset behovet til de nyfødte. De går sammen med mor de første leveukene sine, og her har de god plass å boltre seg på, med myke liggeområder i form av for eksempel halmseng eller dypstrø. Når smågrisene er rundt 9 uker gamle, er de bedre rustet til å håndtere kaldere temperaturer, og de kan gå inn og ut som de vil. Grisene har tilgang på store uteområder, der de kan gjøre som de vil og leve ut naturlige instinkter som å grave i jorden. I vinterhalvåret skal alle grisene på friland ha ekstra mye halm på liggeplassen som beskyttelse mot kulde eller trekk, og de har mulighet til å gå inn om de føler for det. På varme sommerdager er det ekstra viktig at de har tilgang til skygge, og har mulighet til å kjøle seg ned med vann/gjørmebad for å unngå å bli solbrent .

Vi har flere flinke og dedikerte produsenter som leverer gris på Grøstad sitt konsept. Disse er under kyndig veiledning og oppfølging av Furuseth AS. Dette er med på å sikre at dyrevelferden til enhver tid er godt ivaretatt.

Vi driver med matproduksjon, og da er det en gang slik at grisene skal videre til slakt. Dyrene våre skal ha det godt helt til siste slutt og det er avgjørende at vi ikke glipper i innspurten. Målet er minst mulig stress for dyrene. Grisene er flokkdyr og trives best sammen med dyr de kjenner. Derfor er det viktig at de ikke blandes med andre griser hverken under transport eller på slakteriet. Grøstadgris har krav til ekstra stor plass på bilen i forhold til kravene til konvensjonell slaktegris. Dette skyldes at dyrene våre er vant til å gå ute på friland og kan bli stresset hvis det blir for trangt. Transport-tiden fra gårdene og til Furuseth Slakteri på Dal skal være så kort som mulig, og aldri mer enn 6 timer. På slakteriet blir det holdt av en egen binge kun til våre griser slik at de ikke blir blandet med andre griser. Dette gjør at grisene hele tiden er rolig. De blir bedøvet med CO2 og er bevisstløse før avlivning. Dette er den mest skånsomme avlivningsmetoden som vi kjenner i dag. Vi vil gi Furuseth kreditt for et meget godt samarbeid og vilje til å tilpasse inntransport og slakting etter våre krav til dyrevelferd.

Merker man at det er frilandsgris når man spiser kjøttet? Ja, utvilsomt! Vi mener kjøttet er mer marmorert og har en bedre smak enn vanlig svinekjøtt. Kjøttet fra Grøstadgris har naturlig smak av norsk natur. Våre produkter anbefales av kjente kjøkkensjefer og matkjennere over det ganske land.

Frilandsgris

Grøstadgris produserer frilandsgris med en målsetting om at både dyr og miljø skal belastes minst mulig. Våre dyr har betydelig mer plass enn i tradisjonell svineproduksjon. De vandrer fritt over store områder av skog og eng, og bestemmer selv hva de vil gjøre.

Foret er produsert ved lokal mølle med råvarer fra Vestfold.

Kornet er ikke sprøytet med giftstoffer.

I tillegg spiser grisene det de finner ute i naturen.

Kjøttet fra Grøstadgrisen har derfor naturlig smak av norsk natur.

Merker man så dette når man spiser kjøttet? Ja, utvilsomt! Kjøttet er mørere og har en annen smak enn industrielt fremstilt svinekjøtt. Våre produkter anbefales av kjente kjøkkensjefer og matkjennere over det ganske land.

Be om Grøstadgris neste gang du skal handle kjøtt og merk forskjellen selv!

Ideologi

I tillegg til fri tilgang på et 100% norskprodusert fôr fra Vestfold, må de få spise det naturen tilbyr og få utvikle seg på en naturlig måte. Dette er å ha god dyrevelferd i fokus på grisenes premisser.

En glad gris med krøll på halen, gjør bonden og forbrukerne glade. Gleden av å gi grisene et godt liv og samtidig produsere gode råvarer, gjør at Grøstadgris er et bærekraftig og riktig valg for fremtiden.