Grisen skal ha det godt fra fødsel til slakt.
Her på Grøstad lever grisene et fullverdig liv med stor grad av frihet. De grynter fritt rundt både ute og inne, og bestemmer selv om de vil ta seg en ettermiddagslur i solen eller gå i skogen og grave etter røtter.
Grostad-Lever-fritt-logo

Ideologi

"Grisene våre skal ha det godt fra fødsel til slakt! Grisene må få leve fritt og få utløp for sine naturlige instinkter som å grave i jorden, rulle seg i sølen og være seg selv"

Frilandsgris er dyrevelferd på sitt beste

"Grøstadgris produserer frilandsgris med målsetting om at både dyr og miljø skal ha det så godt som mulig"

Grøstad søker flere produsenter

Er du smågrisprodusent eller kombinertprodusent, og ekstra opptatt av dyrevelferd?
Vil du legge om produksjonen eller starte med frilandsproduksjon?